Vink pop bruinpastel dom.
Vink man wildkl. pastel dom.
Vink pop bruin dom.
Vink man bruin dom.          Vink pop agaat
Terug
In de grote volière kweken we met 1 man en 3 poppen. De man is pastel dom/bruin, 1 pop is wildkl. 1 pop is bruin dom. 1 pop is bruinpastel dom.
de
anderen zitten in kweekboxen van 1x2x2 meter 

Later in het jaar volgt een verslag hoe het een en ander is verlopen.
Schellekens-vogels
Login